Rabu, 21 Maret 2012

ALLAH SWT MENCIPTAKAN LANGIT DAN BUMI
 DALAM BEBERAPA PERIODE
QS.FUSSILAT 11 S/D 12

11. Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa". keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati".
12. Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui.

Kesimpulan :

1.    Tuhan yang berhak disembah itu ialah Tuhan yang mencitakan bumi dalm dua masa, kemudian melngkapi bumi dengan segala prlengkapan dan keperluan mahluk hidup padanya dalam dua masa.
2.    Allah SWT menciptakan langit dan segala isinya dalam dua masa pula.


Blora, 11 Maret 2012
Penyaji


   
    K.H.Imam Muzakka


Tidak ada komentar:

Posting Komentar